Profil : Jan Elemans

user

Jan Elemans

Beuningen, The NetherlandsAs a Math teacher I like to explore the math-tools I have at my disposal. The TI84 is one of those tools and I think it can perform much more then we know right now.
I also encourage my students to program the TI84. It teaches them some basis programming skills that might be a usefull plus tot their working skills.

Normaal-waarschijnlijkheidspapier

Maak vanuit lijst 1 en 2 een plot op normaal-waarschijnlijkheidspapier.

Verlag: Jan Elemans

Herausgeber: Jan Elemans

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Programming

Normale verdeling en vuistregels

Maak een plot met daarin de vuistregels bij de normale verdeling.

Verlag: Jan Elemans

Herausgeber: Jan Elemans

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Programming

Afstand van punt tot lijn

Bepaal de afstand tussen een punt en een rechte lijn.

Verlag: Jan Elemans

Herausgeber: Jan Elemans

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Programming

Haakjes wegwerken

Het wegwerken van haakjes maar dan door de TI-84 gedaan.

Verlag: Jan Elemans

Herausgeber: Jan Elemans

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Programming

Differentie Quotient

Dit programma laat het Differentiequotiënt zien op meerdere intervallen.

Verlag: Jan Elemans

Herausgeber: Jan Elemans

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Programming

Logaritmische schaalverdelingen

Maak een plot met enkel of dubbel-logaritmische schaalverdeling.

Verlag: Jan Elemans

Herausgeber: Jan Elemans

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Logarithms

Opstellen sinuoide via regressie

Bepaal functie van f(x)=a+bsin(c(x-d)) uit data of uit samengestelde functie.

Verlag: Jan Elemans

Herausgeber: Jan Elemans

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Sine

Eenheidscirkel en Sinus

Oplossingen van sin(x)=a worden gegeven en zichtbaar in de eenheidscirkel.

Verlag: Jan Elemans

Herausgeber: Jan Elemans

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Programming

Eenheidscirkel en Cosinus

Dit programma geeft de oplossingen op cos(x)=a en laat dat ook grafisch zien in de eenheidscirkel.

Verlag: Jan Elemans

Herausgeber: Jan Elemans

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Programming

Cirkeldiagram plotten

Plot een cirkeldiagram vanuit lijst 1

Verlag: Jan Elemans

Herausgeber: Jan Elemans

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Statistics

Vereenvoudigen getallen en GGD

Vereenvoudig twee of drie getallen in één keer met de GGD

Verlag: Jan Elemans

Herausgeber: Jan Elemans

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Programming

Combinaties en rij van Pascal

Bepaal een of meerdere combinaties en de som daarvan uit de rij van Pascal

Verlag: Jan Elemans

Herausgeber: Jan Elemans

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Binomial formulas, Programming

Plot een lijn met vectorvoorstelling

Plot een lijn die als vectorlijn wordt aangeboden.

Verlag: Jan Elemans

Herausgeber: Jan Elemans

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

ABC-Formule

Een uitgebreide variant van de ABC-formule

Verlag: Jan Elemans

Herausgeber: Jan Elemans

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: 2D shapes, Tutorial, Algebra, Programming, Analysis

Cosinusregel

Bepaal met de cosinusregel een hoek of zijde.

Verlag: Jan Elemans

Herausgeber: Jan Elemans

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Number, Functions, Triangle

Inter- en extrapoleren

Lineair inter en extrapoleren met de TI-84

Verlag: Jan Elemans

Herausgeber: Jan Elemans

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Tutorial, Linear, Programming, Graphing

Betrouwbaarheidsinterval bij steekproef

Bepaal een 68% of 95% betrouwbaarheidsinterval.

Verlag: Jan Elemans

Herausgeber: Jan Elemans

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Sommatie van functiewaarden

Telt de functiewaarden voor je op

Verlag: Jan Elemans

Herausgeber: Jan Elemans

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Simultaneous equations, Algebra

Afstand in x-y vlak

Bereken de afstand tussen twee punten.

Verlag: Jan Elemans

Herausgeber: Jan Elemans

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Hoek tussen twee lijnen

Bepaal de hoek tussen twee lijnen

Verlag: Jan Elemans

Herausgeber: Jan Elemans

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics