Zum Inhalt springen

Profil : TI Sweden

user

TI Sweden

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com


Roliga timmen - Utmaning - Punkterna i funktionen

Vad är summan av de två punkterna som är representerade i funktionen?

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Roliga timmen - Utmaning - Pariserhjulet

Hur lång är sträckan varje stol tillryggalägger under 450 sekunder?

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Roliga timmen - Utmaning - Kubens kant

Vilken punkt tillhör kubens kant?

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Roliga timmen - Utmaning - Chokladägg

Vad är sannolikheten att du får ett vitt chokladägg utan pris?

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Analysis

Roliga timmen - Utmaning - Anteckningsboken

Hur många sidor har anteckningsboken?

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Lösa ekvationer på olika sätt | TI-84 Plus CE-T

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet tittar närmare på hur man kan lösa ekvationer på olika sätt.

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Equations

Modellera en andragradsfunktion | TI-84 Plus CE-T

Ma 2 - Funktioner - Målet med denna aktivitet att du ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Functions, Quadratic function

Övningar på linjära samband | TI-84 Plus CE-T

Ma 1 - Samband och förändring - I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Equations, Linear Functions

Statistiska samband: regression och korrelation | TI-84 Plus CE-T

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet förklarar vi hur regressionsanalys fungerar.

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Regression, Statistics

Stora talens lag eller det jämnar ut sig | TI-84 Plus

Ma 1 / Ma 2 - Sannolikhetslära och statistik - bland annat slantsinglingar med slumptalsgenerator.

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Probability experiment, Statistics