Wiskundige uitdagingen met de TI-84

Het nut van een grafisch rekentoestel bij de aanpak van problemen in de derde graad

Verlag: T³ Europe

Autor: Luc Gheysens

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: T3 Cahier, T3 Cahier Wiskunde

Wiskunde in een economische context

Economische begrippen en vraagstukken voor de derde graad

Verlag: T³ Europe

Autor: Guido Herweyers, Walter De Volder, Dominiek Ramboer

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: T3 Cahier, T3 Cahier Wiskunde

Onderzoekscompetenties in de lessen biologie en chemie

Verzamelen van gegevens met sensoren en TI-Nspire CX of TI-84 Plus

Verlag: T³ Europe

Autor: Natalie Dirckx, Olivier Douvere

Fach:  Chemistry, Physics

Schlagwörter: T3 Cahier, T3 Cahier Wetenschappen

Wiskunde in een economische context

Economische begrippen en vraagstukken voor de tweede graad

Verlag: T³ Europe

Autor: Guido Herweyers, Walter De Volder, Dominiek Ramboer

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: T3 Cahier, T3 Cahier Wiskunde

Financiële Algebra

Met de TI-84 Plus en TI-Nspire

Verlag: T³ Europe

Autor: Etienne Goemaere

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: T3 Cahier, T3 Cahier Wiskunde, Finance

Financiële wiskunde

Gebruik van de TVM-oplosser en toepassingen

Verlag: T³ Europe

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: T3 Cahier, T3 Cahier Wiskunde, Finance

Mathematiseren en oplossen van problemen voor 3de graad tso/kso

richtingen met twee wekelijkse lestijden wiskunde

Verlag: T³ Europe

Autor: Geert Delaleeuw

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: T3 Cahier, T3 Cahier Wiskunde

Toepassingen op regressie

Voorbeelden en opdrachten voor leerlingen met de TI-83/84 Plus

Verlag: T³ Europe

Autor: Geert Delaleeuw

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: T3 Cahier, T3 Cahier Wiskunde