skip_navigation

Press-to-Test Modus beim TI-Nspire™ CX II-T CAS

Ganz einfach funktioniert... die Einrichtung des Prüfungsmodus Press-to-Test beim TI-Nspire CX II-T CAS Graphikrechner mit Computeralgebrasystem (CAS).

Verlag: Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Computer Science

Press-to-Test Modus beim TI-Nspire™ CX II-T

Ganz einfach funktioniert... die Einrichtung des Prüfungsmodus Press-to-Test beim numerischen Graphikrechner TI-Nspire™ CX II-T.

Verlag: Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, STEM, Computer Science

Bevattningssystem | STEM-Projekt | TI-Nspire CX

Här utmanas eleverna att bygga och programmera ett smart bevattningssystem baserat på begreppen om feedback och kontrollslinga.

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Biology, Mathematics, STEM

Schlagwörter: Biology, Problem Solving, Programming, STEM, TI STEM Lab, TI-Innovator

Die logarithmische Abhängigkeit des Schalldruckpegels

Der Schalldruck p ist als wirkende Kraft pro Flächeneinheit definiert. Dabei ist es
eher die Druckänderung gegenüber dem umgebenden Luftdruck, der auf das Trommelfell wirkt.

Verlag: T³ Schweiz

Autor: Michael Roser

Fach:  Mathematics, Biology

Schlagwörter: Decibel, Loudness

Modeling the Four-Chamber Heart for the TI-84 Plus CE

Students model the electrical activity of a four-chamber heart using coding, LED's and Play-Doh, an electrically conductive modeling compound.

Verlag: Texas Instruments Inc.

Autor: Texas Instruments Inc., Frederick Fotsch

Fach:  Biology, Computer Science, STEM

Schlagwörter: Sustainability

Who is drowning in our trash?

The global real-world issue of human-generated trash, polluting local bodies of water, is the main focus of this hands-on session.

Verlag: T³ USA

Autor: Jessica Kohout, Kevin Spry

Fach:  Biology, STEM

Schlagwörter: Sharing Inspiration 2019

Experiments in Biology Lessons

Activities of BiuTi – T³ Germany Biology: Some biology experiments using the TI-Nspire Technology and the Vernier Sensors to provide an insight into the activities of the German T³- Biology…

Autor: Hans-Ulrich Lampe

Fach:  Biology

Schlagwörter: Sharing Inspiration 2019

Is it time to water the plant?

This activity uses a moisture sensor with the TI Innovator Hub to decide if it's time to water a plant.

Verlag: Texas Instruments Inc.

Autor: Harshal Chhaya

Fach:  Biology, Computer Science, Physics, STEM

Schlagwörter: Biology, Coding, Experiment, Sharing Inspiration 2019, Sustainability

Modeling the Four-Chamber Heart for the TI-Nspire CX

Students model the electrical activity of a four-chamber heart using coding, LED's and Play-Doh, an electrically conductive modeling compound.

Verlag: Texas Instruments Inc.

Autor: Texas Instruments Inc., Frederick Fotsch

Fach:  Biology, Computer Science, STEM

Schlagwörter: Sustainability

An European TI-Nspire Science Pilot 2012

The TI-Nspire Lab Cradle - a solution to investigate work in science supporting students' understanding through the use of technology

Verlag: T³ Europe

Herausgeber: Ian Galloway

Autor: T³ Europe, Abdel Yazi, Armando Severino, Cathy Baars, Fernanda Neri, Fiona Dickens, Frank Liebner, Jean-Louis Balas, Lee Fox, Olivier Douvere, Petra Ryrstedt, Sanja Herrström

Fach:  Biology, Chemistry, Physics, STEM

Schlagwörter: STEM, Temperature, Time, Physics

Laboration - Buffert

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Biology, Chemistry

Schlagwörter: Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Labb - Andning och fotosyntesen

Syftet med försöket är att studera hur koncentrationen av koldioxid och syrgas förändras då gröna växter utsätts för ljus och när de står i mörker. Kompensera för att växten andas även unde…

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Biology

Schlagwörter: Dynamic Simulations, Data collection, Dynamic Systems, Exercise

Labb - EKG

Labb - EKG - Syftet med försöket är att studera ett EKG och förklara dess utseende. Bestäm personens puls

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Biology

Schlagwörter: Probability, Exercise

Labb - Djur i bur

Labb - Djur i Bur - Syftet med försöket är att undersöka förhållandet mellan syrgasupptagandet och koldioxidavgivandet hos ett litet djur.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Biology

Schlagwörter: Exercise

Tutorial respiratie en fotosynthese experimenten

Respiratie en fotosynthese onderzoeken bij planten met een CO2-sensor

Autor: Natalie Dirckx

Fach:  Biology

Schlagwörter: Biology, Data collection, Experiment

Hoe sterk ben jij? Experimenteren met spierkracht!

Simpele experimenten over spiermoeheid en het verschil in kracht tussen de linker- en rechterhand zonder (handknijper) en met sensoren (handkrachtsensor).
Voornamelijk gericht op de tweede…

Autor: Natalie Dirckx

Fach:  Biology

Schlagwörter: Experiment

Pet Car Alarm System for TI-84 Plus CE (OS 5.3 and above)

Pets suffer when left unattended in a car on a sunny day. Understand the science behind the greenhouse effect. Use math, computer programming and engineering to design a pet-smart alarm sys…

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Biology, Computer Science, STEM