skip_navigation

Quadratische Regression mit dem TI-30X Plus MathPrint

In dem Beitrag wird eine Aufgabe zum Anhalteweg beim Bremsvorgang vorgestellt und die Lösung ausführlich mit dem TI-30X Plus MathPrint dargestellt.

Verlag: T³ Deutschland

Autor: Wilfried Zappe

Fach:  Mathematics, Physics

Can computational thinking help students to learn reasoning in physics?

Presentation shown at Sharing Inspiration - Computational Thinking and Coding in the Classroom

Verlag: T³ Europe

Herausgeber: Ian Galloway, Stephan Griebel

Autor: Cathy Baars

Fach:  Mathematics, Physics

Schlagwörter: Sharing Inspiration 2021, Coding, Reasoning

From CBR To TI Innovator Hub: Metamorphosis of a Math Teacher

Presentation shown at Sharing Inspiration - Computational Thinking and Coding in the Classroom

Verlag: T³ Europe

Herausgeber: Ian Galloway, Stephan Griebel

Autor: Tonguç Özdaş, Uğur Mert, Yunus Emre Doğan

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Sharing Inspiration 2021, Coding, Data collection

STEM projects as a vehicle for integrating Computational Thinking into the curriculum

Presentation shown at Sharing Inspiration - Computational Thinking and Coding in the Classroom

Verlag: T³ Europe

Herausgeber: Ian Galloway, Stephan Griebel

Autor: Alexandre Gomes

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Sharing Inspiration 2021, Coding

Undersöka första- och andraderivata grafiskt | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Undersöka första- och andraderivata grafiskt

Verlag: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Derivative, Functions, Graphs

Primitiva funktioner och beräkning av areor | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - För att arbeta med denna aktivitet fordras att man känner till begreppet primitiv funktion och kan beräkna sådana för enkla funktioner.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Area, Curriculum, Functions

Massor med smarta tips för att komma igång med din grafräknare (häfte)

I detta dokument har samlat ihop ett antal beskrivningar av olika funktioner så att du som elev snabbt kan komma i gång och bli vän med din grafräknare. Kom ihåg: det är du som styr.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Derive, Equations, Functions, Graphing, Integration, Statistics

Exponentielle Regression mit dem TI-30X Plus MathPrint

Am Beispiel der Veränderung des Luftdrucks wird mit dem TI-30X Plus MathPrint eine exponentielle Regression durchgeführt.

Verlag: T³ Deutschland

Autor: Wilfried Zappe

Fach:  Mathematics, Physics