Zum Inhalt springen

Stegen och lådan

Ma 2 | (Ma 3, Ma 4) Grafer, Funktioner och Geometri, Derivata begrepp

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Functions, Geometry, Graphs, Probability, Statistics

Tillämpningar på differentialekvationer

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Differential equations, Exercise, Graphs

Tillämpningar på logaritmer kan avslöja fuskare

Ma 2 | Algebra | Varför börjar så många tal med en etta?

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Exercise, Logarithms

Priser och index

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Regression, Curriculum, Material to order, Exercise, Mathematical thinking, Functions, Graphs, Statistics

Regression och korrelation på djupet

Ma 2 | Statistik | TI-Nspire har inbyggda funktioner för att direkt göra regressionsanalyser och beräkna regressionsekvation och korrelationskoefficient.

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Exercise

Riktningsfält

Ma 5 | Differentialekvationer | Riktningsfält är en grafisk representation av antiderivator och mer generellt lösningar till differentialekvationer

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Differential equations, Exercise, Graphs

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet finns två problem som båda behandlar likformig rörelse.

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Exercise, Functions, Graphs

Simulering med sannolikheter

Ma 1 | Sannolikhet och statistik | I aktiviteten gör vi lite olika simuleringar med slumptal.

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Exercise, Probability, Statistics