skip_navigation

Decimalen en Afronden TI-84 Plus CE-T

Algemeen: decimalen en afronden

Verlag: WIL-de Wiskunde

Herausgeber: WIL-de Wiskunde

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Arithmetic, Equations, T3

Vergelijkingenoplosser/Solver TI-84 Plus CE-T

Vergelijkingenoplosser, Functies & Grafieken

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Equations

Ekvationer i balans

Ma 1 | Algebra | Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska förstå vad det betyder att ett ordnat par är en lösning på en linjär ekvation och på ett linjärt ekvationssystem.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Equations, Exercise, Linear

Kvadrater

Ma 2 - Linjära icke linjära modeler. Undersök förhållandet mellan två kvadraters areor beror av dess lägen.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Equations, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear, Quadratic function

Kurvor i konsten

Ma 3 - Trigometri - Denna aktivitet kan användas som breddning i kurs 3 när cirkelns ekvation behandlas.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Equations, Trigonometry

Ekvationer med komplexa tal och faktorsatsen

Ma 4 - Komplexa tal - Detta är den andra delen av aktiviteter om komplexa tal.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Equations

Lunchträffen

Ma 2 - Funktioner - Begrepp som behandlas här är räta linjens ekvation, olikhet andragradsfunktioner och enkel koordinatgeometri.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Equations, Exercise, Functions

Rethinking How We Teach Expressions and Equations

Join us for a discussion on strategies for engaging students in new ways of visualizing and thinking about expressions and equations.

Autor: T³ USA

Fach:  Other

Schlagwörter: Equations, Tutorial

Transversals in Triangles

Simple properties of medians, central verticals, angle bisectors and heights are shown.The idea is to show that it is not self-evident, that transversal lines in a triangle intersect in one…

Autor: Dieter Bergmann

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: 2D shapes, Algebra, Analysis, Analytic Geometry, Animations, Calculus, Chaos, Derivative, Didactics, Dynamic Simulations, Dynamic Systems, Equations, Function Plotter, Functions, Geometry, Graphing, Sharing Inspiration 2017, Solving equations, Triangle, Zeros

Simulation of a Chi-Squared Test of Association in a Two-Way Contingency Table

This code simulates a test of association for any two-way contingency table and compares it to the appropriate Chi-Squared distribution.

Verlag: T³ Europe

Autor: Nevil Hopley

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Equations, Electricity, Functions, Engineering, Statistics, Magnetism, Stochastics, STEM, Test of hypothesis