Profil : Texas Instruments Sverige | Education Technology

user

Texas Instruments Sverige | Education Technology

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com

http://education.ti.com/sverige


Laboration - Boyles lag

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Physics, Temperature

Laboration - Buffert

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Biology, Chemistry

Schlagwörter: Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Effekten hos en vattenkokare

Avsikten med försöket är dels att undersöka hur temperaturen hos vattnet i kokaren förändras vid konstant energitillförsel dels att bestämma storleken på den till vattnet avgivna effekten.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physics

Schlagwörter: Curriculum, Temperature

Svävare

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då två stämgafflar med näraliggande frekvenser slås an samtidigt.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physics

Schlagwörter: Exercise, Physics, Volume

Laboration - Studs - rörelse och energi

Avsikten med försöket är att studera vad som händer då en boll studsar.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physics

Schlagwörter: Curriculum, Data collection, Physics

Laboration - Stående våg

Avsikten med försöket är att studera den stående våg som uppkommer i ett rör då det slås an.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Physics

Laboration - Se hur det låter - röstanalys

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då du sjunger en så ren ton som möjligt.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Physics

Laboration - Se hur det låter

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras av en stämgaffel som slås an.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Physics

Laboration - Induktion

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physics

Schlagwörter: Exam, Data collection, Stochastics, Exercise, Tips and tricks, Physics

Laboration - Varifrån kommer knallen när man drar en kork ur en flaska?

Avsikten med försöket är att undersöka hur ljudet uppkommer då en kork dras ut ur en flaska.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Exercise, Physics

Laboration - Impulslagen

Avsikten med försöket är att verifiera impulslagen.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Exercise, Physics

Nationella provexempel - Ma 3c

Nationellt provexempel - Lösning på två ett exempel från nationellt prov i Ma3c

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Exam

Labb - EKG

Labb - EKG - Syftet med försöket är att studera ett EKG och förklara dess utseende. Bestäm personens puls

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Biology

Schlagwörter: Probability, Exercise

Labb - Djur i bur

Labb - Djur i Bur - Syftet med försöket är att undersöka förhållandet mellan syrgasupptagandet och koldioxidavgivandet hos ett litet djur.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Biology

Schlagwörter: Exercise

Labb - Andning och fotosyntesen

Syftet med försöket är att studera hur koncentrationen av koldioxid och syrgas förändras då gröna växter utsätts för ljus och när de står i mörker. Kompensera för att växten andas även unde…

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Biology

Schlagwörter: Dynamic Simulations, Data collection, Dynamic Systems, Exercise

Labb - Intermolekylära bindningar

Syftet är att studera styrkan av de intermolekylära bindningarna hos metanolmolekylerna respektive och etanolmolekylerna, butanol jämfört med dietylete och 1-propanol jämfört med 2-propanol…

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Chemistry

Schlagwörter: Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Syfte:
Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsme…

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Chemistry

Schlagwörter: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Rost

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Chemistry

Schlagwörter: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise