skip_navigation

Video | Rita i matematikem med stöd av symboler | TI-Nspire CX

Rita snabbt exempel i matematiken, med hjälp av färdiga symboler

Verlag: T³ Sverige

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Mathematical thinking

Video | Widget: Rita i kemin

Rita enkelt i kemin med stöd av symboler

Verlag: T³ Sverige

Herausgeber: Olli Karkkulainen

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Chemistry

Schlagwörter: Chemistry

Widget - Rita med hjälp av symboler i kemi - | TI-Nspire teknik

Ritverktyg i kemi med TI-Nspire teknik - v.3.7.4

Verlag: T³ Sverige

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Chemistry

Schlagwörter: Chemistry, T3

Widget - Rita i fysiken med hjälp av symboler | TI-Nspire CX

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Verlag: T³ Sverige

Herausgeber: Olli Karkkulainen

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter: Physics, T3