Skip navigation

Profile Of : Olli Karkkulainen

user

Olli KarkkulainenVideo | Rita i matematikem med stöd av symboler | TI-Nspire CX

Rita snabbt exempel i matematiken, med hjälp av färdiga symboler

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  Mathematics

Tags: Mathematical thinking

Video | Widget: Rita i kemin

Rita enkelt i kemin med stöd av symboler

Publisher: T³ Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  Chemistry

Tags: Chemistry

Widget | Rita i matematik

Rita och illustrera matematik med symboler

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  Mathematics

Tags: Mathematical thinking, T3

Widget - Rita symboler i kemi - Tillämpnings App. | TI-Nspire teknik

Ritverktyg i kemi med TI-Nspire teknik - v.3.7.4

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  Chemistry

Tags: Chemistry, T3

Widget - Rita i fysiken med hjälp av symboler - tillämpnings App | TI-Nspire CX

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Publisher: T³ Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Tags: Physics, T3