Skip navigation

Total Resources(3)|

Räta linjens ekvation

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Images, Computer Algebra, Matrices, Exercise, Linear

Ma 2 - Linjära linjera modeller | Denna övning går ut på att på olika sätt studera räta linjer.