Skip navigation

Timer

Bepaal op welk tijdstip je een timer moet laten afgaan.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

BMI TI84 Python

Body Mass Index

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

Cirkel omtrek en oppervlakte

Omtrek en oppervlakte cirkel

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

Delerlijst TI84 Python

Bepaal alle delers van een getal.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

Exponentiele formule TI84 Python

Bepaal de exponentiele formule als je twee punten hebt.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

Getallensom TI84 Python

Bereken de som van een rij getallen

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

Lineaire formule TI84 Python

Bepaal de formule van een lijn als je twee punten hebt.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

Priemgetallen TI84 Python

Bepaal alle priemgetallen op een gegeven interval

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

Pythagoras TI84 Python

Bereken met Pythagoras de schuine of de rechthoekszijde.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

Raadspel TI84 Python

Raad de waarde!

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

Recursie TI84 Python

Bepaal de recursieve formule bij een rij getallen.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

Faculteit TI84 Python

Faculteit bepalen van getallen boven de 100

Publisher: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

Programmering & matematik | Aktivitet: Reskassa

Ma 1 | Tolka problemtexten och visa algebraiskt och grafiskt, och visa hur man kan lösa problemet, skiv sedan programmet i Python.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Editor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: Texas Instruments Education Technology

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Graphing, Programming, STEM

Rëele functies anders bekeken

Enkele voorbeelden hoe we het abstracte wiskundige concept reële functie kunnen verduidelijken en visualiseren

Author: Koen Stulens

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Equations, Functions, Modelling

Röd-Grön spelet

Ett spel som spelas av en grupp elever. En elev i taget agerar ”Gömmare” och de andra är ”Gissare”. Passar för senare grundskolan

Publisher: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

Minigolf | TI-Nspire

Ma 2 - Geometri, Algebra | I denna aktivitet så studerar vi bollens bantor och studsarna.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Computer Algebra, Integral calculus, Triangle

Vereenvoudigen getallen en GGD

Vereenvoudig twee of drie getallen in één keer met de GGD

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Programming