Wiskunde in een economische context

Economische begrippen en vraagstukken voor de derde graad

Publisher: T³ Europe

Author: Guido Herweyers, Walter De Volder, Dominiek Ramboer

Topic:  Mathematik

Tags  T3 Cahier ,  T3 Cahier Wiskunde

De economie kent veel wiskundige toepassingen. In dit cahier worden verschillende economische begrippen geïntroduceerd voor de derde graad, met bijhorende vraagstukken in een concrete economische context.

De assisterende inzet van de TI-84 Plus C Silver Edition en de TI-Nspire CX CAS worden hierbij naast elkaar geplaatst.

Walter De Volder (†) was ere-pedagogisch adviseur wiskunde voor het Bisdom Brugge.

Guido Herweyers doceert wiskunde en statistiek aan de KU Leuven, Technologiecampus Oostende en wiskunde aan de Hogeschool VIVES Campus Oostende.

Dominiek Ramboer doceert wiskunde aan de Hogeschool VIVES Campus Oostende en wiskunde en fysica aan de Petrus en Paulus Scholen Campus West (VTI Oostende).

License not specified

Documents: