Numb3rs

We gebruiken elke dag wiskunde
om het weer te voorspellen, de tijd te bepalen,...
geld te hanteren.
Wiskunde is meer dan formules en vergelijkingen.
Het is logica.
Het is redeneren.Het is je verstand gebruiken om de grootste mysteries op te lossen.

Bij het begin van elke uitzending van NUMB3RS wordt dit herhaald.

Wiskunde is veelal niet erg populair bij leerlingen en deze uitzendingen proberen de betekenis van wiskunde een beetje dichter bij de mensen te brengen. Texas Instruments heeft op basis van deze serie, in samenwerking met CBS en The National Council of Teachers of Mathematics dit initiatief opgezet. Hiermee wil het de talrijke toepassingen van wiskunde promoten en het onderwijs in de wiskunde een steun in de rug geven.

De wiskunde die gebruikt wordt in elke episode van NUMB3RS is gebaseerd op waar gebeurde FBI onderzoeken. De programma’s worden gemaakt in overleg met wiskundigen om ervoor te zorgen dat alles wiskundig correct verloopt.

Over de wiskunde in elke uitzending werden dan werkteksten gemaakt voor leerkrachten en leerlingen. Via deze uit het leven gegrepen voorbeelden wordt geprobeerd de leerlingen enthousiast te maken voor wiskunde. Ik heb enkele voorbeelden vertaald en soms een beetje aangepast aan ons onderwijs in Vlaanderen.

De wiskundige fragmenten mogen door de overeenkomst van Texas Instruments met CBS in de klas getoond worden. Hopelijk biedt dit voor onze leerlingen hier en daar ook wat afwisseling en kunnen we hen hiermee een beetje meer motiveren voor onze lessen. Op http://www.weallusematheveryday.com/tools/waumed/home.htm kom je veel meer hierover te weten.

License not specified

Documents: