Statistiek met de TI-84 Plus

Combinatoriek, Kansrekening en simulatie, Kansrekening en simulatie, verklarende statistiek, Kansverdelingen, Toetsen van hypothesen, Betrouwbaarheidsintervallen, Regressie, correlatie, modelvorming

Publisher: T³ Vlaanderen

Author: Guido Herweyers, Koen Stulens

Topic:  Mathematik

Tags  Statistik ,  T3 Publicaties

License not specified