Matchande födelsedagar -ett klassiskt sannolikhetsproblem | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1-5 - I denna aktivitet ger vi oss på ett av sannolikhetslärans mest klassiska problem. Problemet kallas ofta för födelsedagsparadoxen!

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Topic:  Mathematik

Tags  Lehrplan ,  Graphen ,  Wahrscheinlichkeitsrechnung

I denna aktivitet ger vi oss på ett av sannolikhetslärans mest klassiska problem: Hur många personer tror du att det i genomsnitt krävs för att sannolikheten att två personer ska ha samma födelsedag ska vara mer än 50 %? Ibland är det mer sannolikt att en händelse inträffar än vad vi tror. Vi undersöker här detta problem på flera olika sätt. Räknarens slumptalsgenerator används flitigt och vi redovisar bland annat en ganska fiffig grafisk visualisering av problemet.

Denna aktivitet finns i två versioner. I den mer avancerade så använder vi räknarens inställning för att arbeta med talföljder i s.k. rekursiv form. Vanligtvis tar man upp talföljder först i kurs 5 men ingenting hindrar att man tar upp talföljder i tidigare kurser.

Publisher specific license