Använda rekursion och derivata för att lösa ekvationer | TI-84 Plus CE-T

Kurs 5 - I denna aktivitet så visar vi hur man kan lösa ekvationer med rekursiva metoder med och utan derivata.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Topic:  Mathematik

Tags  Lehrplan ,  Ableitung ,  Gleichungen ,  Graphen ,  Recurrence relations

I denna aktivitet så visar vi hur man kan lösa ekvationer med rekursiva metoder med och utan derivata. Långt innan grafräknare och avancerade datorprogram i matematik fanns inom gymnasieskolan så var man ju tvungen att ta till numeriska metoder för att lösa ekvationer och man fick räkna för hand i många steg. Detta kunde vara en lång och mödosam process. Idag går det fort och elegant med de inbygga funktioner som finns på de moderna grafräknarna.

Publisher specific license