Minsta arean av en förpackning | TI-84 Plus CE-T

Vilken form ska en läskburk eller konservburk ha för att minimera dess totala area och därmed mängden material till förpackningen?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: Texas Instruments Education Technology

Topic:  Mathematik

Tags  Fläche ,  Derive ,  Volumen

Vi använder här matematisk analys med derivata för att komma fram till den optimala formen. Stämmer det med verkligheten ute i affärerna?

Publisher specific license