Undersöka cirkeln och dess ekvation | TI-84 Plus CE-T

Cirkelns ekvation ingår nu inte i de nya ämnesplanerna i matematik från 1 juli 2021. Vi har dock valt att ha med denna aktivitet som fördjupning till enhetscirkeln.

Här använder vi bl.a. räknarens inställningsläge för att plotta kurvor i parameterform. Man använder då de trigonometriska funktionerna sinus och cosinus, som är välbekanta från geometrin i kurs 1 och 2. Med algebra och lite analytisk geometri kommer att visa att de ekvationer vi skriver in kan omformas till den mer allmänna formeln för en cirkel med medelpunkt i (a, b) och radien r. Här får man användning av begreppet kvadratkomplettering bl.a.
På räknaren finns också en applikation förinstallerad, CONICS, som vi i korthet demonstrerar för andragradskurvan cirkeln.

Publisher specific license