Massor med smarta tips för att komma igång med din grafräknare (häfte)

I detta dokument har samlat ihop ett antal beskrivningar av olika funktioner så att du som elev snabbt kan komma i gång och bli vän med din grafräknare. Kom ihåg: det är du som styr.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Topic:  Mathematik

Tags  Derive ,  Gleichungen ,  Funktionen ,  Graphen zeichnen ,  Integration ,  Statistik

Grafräknare är ett användbart verktyg för nästan alla som behöver arbeta med siffror och grafer. Du kan använda en grafräknare för att lösa matematiska och naturvetenskapliga problem eller för att kontrollera ditt arbete, för att rita grafer och manipulera statistik och till och med för att skriva program. Men alla denna kraft kan göra din räknare till ett skrämmande verktyg. Med alla de funktioner som din grafräknare erbjuder kan det vara svårt att veta var du ska börja. Det är här det här materialet kommer in i bilden. Den fokuserar på en senare modell (TI-84 Plus CE-T) med hjälper dig också om du har en annan TI-84 Plus-modell. Skärmen kan se något annorlunda ut om man jämför äldre och nyare modeller. Den matematik som vi tar upp är sådant som behandlas i kurs1 och kurs 2 enligt de nya ämnesplanerna. För att du inte ska ödsla tid på att mata in data i listor när du arbetar med de beskrivna exemplen i statistik och sannolikhet har vi bifogat ett antal filer. Dessa kan du med det kostnadsfria programmet TI- Connect™ ladda ner till din grafräknare.

Creative Commons licence - Attribution-NonCommercial-NoDerivs

 Meer info: Creative Commons.