Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 3

TI-Nspire CX och Python - en introduktion

Publisher: T³ Sverige

Author: Mauritz Blomqvist

Topic:  MINT

Tags  Programmierung

Innehåll

  • Hämnta indata, input
  • en första titt på if-satser

Videos

Creative Commons licence - Attribution-NonCommercial-NoDerivs

 Meer info: Creative Commons.