TI84-Python: Sin(H)=a of Cos(H)=a oplossen

Los goniometrische vergelijkingen op.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematik

Tags  Algebra

Los een vergelijking van het type sin(H)=a of Cos(H)=a oplossen.

Je krijgt twee oplossingen te zien in graden en ook omgezet naar een antwoord in pi-radialen.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.