Delerlijst TI84 Python

Bepaal alle delers van een getal.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematik

Tags  Algebra

Met dit programma krijg je alle delers van een gegeven getal te zien. 

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.