Modul för att komponera melodier med hjälp av ett BBC micro: bit-kort

1 - Förutom att installer Python MICROBIT.8xv-modulen, behöver du ladda ner Python modulen
     MB_MUSIC.8xv för att skapa ljud och spela meliodier med BBC micro:bit-kort.

2 - Ladda ner och importera MB_MUSIC.8xv-modulen till din TI-84 Plus CE-T Edition Python
      via programvaran TI Connect™ CE-programvaran.

3 - Anslut din grafräknare till ditt BBC micro:bit-kort med en mini A - Micro USB B-kabel.

4 - Testa funktionerna för denna modul med Python-programmet MUSCTEST.8xv.

     Klicka här för att få mer information om hur du kommer igång.

 

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial


More info: creativecommons.org.