Modul för LED-visning 5x5 med BBC micro:bit

1 - Förutom att installer Python MICROBIT.8xv-modulen, behöver du ladda ner Python modulen
     MB_DISP.8xv för att styra den 5x5 LED-skärmen på BBC Micro:bit-kortet.

2 - Ladda ner och importera MB_DISP.8xv-modulen till din TI-84 Plus CE-T Edition Python
      via programvaran TI Connect™ CE-programvaran.

3 - Anslut din grafräknare till ditt BBC micro:bit-kort med en mini A - Micro USB B-kabel.

4 - Du kan testa funktionerna för denna modul med Python-programmet DISPTEST.8xv.

     Klicka här för att få mer information om hur du kommer igång.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial


More info: creativecommons.org.