Modul till stiftportarna på ett BBC micro:bit-kort

Ladda ner Python-modulen MICROBIT.8xv och MB_PINS.8xv för att använda stiftportarna
på ett BBC micro:bit-kort.

1 - Förutom att installer Python MICROBIT.8xv-modulen, behöver du ladda ner Python modulen
     MB_PINS.8xv för att använda siftportarna på ett BBC micro:bit-kort

2 - Ladda ner och importera MB_PINS.8xv-modulen till din TI-84 Plus CE-T Edition Python
     via programvaran TI Connect™ CE-programvaran.

3 - Anslut din grafräknare till ditt BBC micro:bit-kort med en mini A - micro USB B-kabel.

4 - Testa funktionerna för denna modul med Python-programmet PINTEST.8xv.

      Klicka här för att få mer information om hur du kommer igång.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial


More info: creativecommons.org.