Sensorhanteringsmodul för BBC micro:bit

1 - Förutom att installer Python MICROBIT.8xv-modulen, behöver du ladda ner Python modulen
     MB_SENSR.8xv för att styra de sensorer som är intregrerade i BBC micro:bit-kortet;

2 - Ladda ner och importera MB_SENSR.8xv-modulen till din TI-84 Plus CE-T Edition Python
     via programvaran TI Connect™ CE-programvaran.

3 - Anslut din grafräknare till ditt BBC micro:bit-kort med en mini A - Micro USB B-kabel.

4 - Testa funktionerna för denna modul med Python-programmet SNSRTEST.8xv.

      Klicka här för att få mer information om hur du kommer igång.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial


More info: creativecommons.org.