Herons formel | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 2 | Beräkna bl.a. arean av en triangel och avsluta med programmering i Python.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematik  MINT

Tags  Fläche ,  Wahrscheinlichkeitsrechnung ,  Programmierung ,  MINT ,  Dreieck

Det här är en aktivitet som inledningsvis handlar om att skriva ett program som beräknar arean av en triangel när man känner till alla sidor. Vi döper sidlängderna till a, b och c. Vi ska också kolla om sidorna överhuvudtaget kan bilda en triangel. Detta undersöks i satsen:

If a + b> c and a + c >b and b +c > a

Om de tre villkoren ovan är sanna samtidigt så kan sidorna med längderna a, b och c bilda en triangel. Sidorna med längderna 2, 3 och 6 längdenheter kan inte bilda en triangel. Sammanfattningsvis enligt satsen ovan: 2+3>6 falskt, 2+6>3 sant, 3+6>2 sant.

Ladda ner hela aktiviteten.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.