Upprepade beräkningar | Matematik & programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 3 | Beräkningar med närmevärden för kvadratrötter mm.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematik  MINT

Tags  Analysis ,  Brüche ,  Programmierung ,  Wurzeln ,  MINT

Inlednings exempel:

Redan för flera tusen år sedan visste Babylonierna hur man beräknade närmevärden för kvadratrötter. Här visar vi exempel på detta, och avslutar med programmeringsexempel i Python.

License not specified