Kostanten e, en matematisk rundresa | TI-Nspire CX

Ma 3 - Irrationella tal, och konstanten - En liten matematisk rundresa i ett dynamiskt dokument

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: Texas Instruments Education Technology

Topic:  Mathematik

Tags  Mathematisches Denken ,  Zahl ,  Programmierung ,  MINT

Det finns i matematiken ett antal "berömda" och hjälpsamma irrationella tal. Det mest kända är kanske p men det finns också ett annat tal som vi benämner e. Dess värde är 2.7182818… . Talet kallas Eulers tal eftersom det först användes av Leonhard Euler på 1700-talet. En annan matematiker, John Napier, använde dock talet redan på 1600-talet med logaritmer. Napier kallade dock inte talet för e. Det är nämligen lika med basen för naturliga logaritmer, som vi betecknar ln x. Eulers tal är irrationellt, vilket innebär att decimalerna aldrig tar slut och siffrorna upprepas inte heller. I detta dokument så visar vi med många exempel var detta nästan magiska tal dyker upp i matematiken. 

 

Om du som som lärare inte redan har TI-Nspire™ CX programvara så kan du erhålla en licens gratis genom att registrera dig här.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.