Video | Widget: Rita i kemin

Rita enkelt i kemin med stöd av symboler

Publisher: T³ Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  Chemie

Tags  Chemie

Denna video visar exempel på hur du snabbt kan rita i kemi med hjälp av färdiga symboler.

Ladda ner widget från denna sida.

Videos

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.