Sommatie TI-Nspire CX

Algemeen

Publisher: WIL-de Wiskunde

Editor: WIL-de Wiskunde

Author: WIL-de Wiskunde

Topic:  Mathematik

Tags  Arithmetik

In deze tutorial laten we zien hoe je sommaties kunt invoeren en berekenen op de TI-Nspire CX handheld

Videos

Creative Commons licence - Attribution-NonCommercial-NoDerivs

 Meer info: Creative Commons.