Rëele functies anders bekeken

Enkele voorbeelden hoe we het abstracte wiskundige concept reële functie kunnen verduidelijken en visualiseren

Author: Koen Stulens

Topic:  Mathematik

Tags  Algebra ,  Gleichungen ,  Funktionen ,  Modellierung

Hoe kunnen verbanden worden gelegd met variabelen en coördinaten: begrippen als onafhankelijke en afhankelijke variabelen kunnen beter dan ooit onderzocht worden gebruikmakend van technologie.

Hoe kunnen bruggen gebouwd worden tussen verschillende onderdelen van het curriculum voor een beter begripsvorming bij de leerlingen: data, vergelijkingen, grafieken … 

Hoe kunnen meetkundige constructies en wetenschappelijke experimenten lineaire en kwadratische functies introduceren en omgekeerd evenredige verbanden illustreren. 

Hoe kan programmeren leiden tot wiskundig redeneren om voeling te krijgen met wiskundige functies en concepten.

License not specified