Oppervlakte en Riemannsom

Bepaal de oppervlakte onder een kromme via de Riemann methode

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematik

Tags  Programmierung

Laat de leerlingen zien hoe de theorie van Riemann werkt. Maak ook inzichtelijk dat het verhogen van het aantal "staven" onder de grafiek tot een betere benadering kan leiden.

 

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.