Skip navigation

Banplottning | TI-Nspire

Banplottning | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic: MathematicsPhysicsSTEM

Tags Curriculum, Geometry, Physics, STEM, Trigonometry

Ma 3-4 - (Momentet om kroklinjig rörelse tas upp i fysik 2), Geometri / Trigometri

I version 5 av TI-Nspire-programmet finns ett verktyg för att visa rörelse. Verktyget heter Path Plot. Vi tar här upp tillämpningar med kroklinjig rörelse i två olika exempel. Denna aktivitet bör föregås av aktiviteten Kaströrelse. I den aktiviteten så ska eleverna utforska vad det är som påverkar banan man får vid kroklinjig kaströrelse. De ska bland annat observera och jämföra de vertikala och horisontella hastighetskomposanterna när en projektil rör sig i en bana.

Vi förutsätter att eleverna i kursen Fysik 2 har gått igenom det fundamentala hos kaströrelse med vertikala, horisontella och sneda kast och tillhörande ekvationer. Det är i det sammanhanget man brukar ta upp parameterform.

Publisher specific license