Skip navigation
Betrouwbaarheidsinterval bij steekproef

Bepaal een 68% of 95% betrouwbaarheidsinterval.

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematik

Tags  Programmierung ,  Statistik

Op basis van een steekproefomvang en het aantal respondenten wat een gunstig antwoord geeft is het mogelijk de steekproefproportie, de staandaardafwijking en het 68% of 95% betrouwbaarheidsinterval te berekenen.

Erg veel rekenwerk wat zich eenvoudig laat programmeren. Als extra kan je een plot bij de situatie krijgen. Dat is erg mooi maar kost wel veel tijd. Om die reden is de plot optioneel meegenomen in het programma.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.