Skip navigation
Wortel vereenvoudigen

Kort algoritme wat je in staat stelt een wortel te vereenvoudigen

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematik

Tags  Reihen ,  Programmierung ,  Graphen zeichnen ,  Daten ,  Statistik

Dit programma helpt de leerling om wortels uit grote getallen te vereenvoudigen.

Zie de bijlage voor meer uitleg 

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.