skip_navigation
Handleiding TI-Nspire CX II (v5.0)

Handleiding voor gebruik van de TI-Nspire CX II versie 5.0

Author: Epi van Winsen

Topic:  Mathematik

Tags  Zahl

Voorbereiden op het leren en gebruiken van wiskunde met technologie zowel als zonder technologie. Jullie zullen worden voorbereid op iedere mogelijke situatie in het vervolgonderwijs.  Er zijn drie soorten berekeningen in onze wereld:

 • hoofdrekenen, 
 • rekenen met Pen en Papier (P&P) 
 • rekenen met een rekenmachine/computer.

Het is belangrijk te leren wanneer je welke van deze drie gebruikt en handig worden in het gebruik van technologie waar dat gewenst is in cominbatie met het P&P wiskundewerk. Verwaarloos niet de  algebraïsche vaardigheden, noodzakelijk voor wiskundige exploraties met technologie als zonder. We bekijken enkele voorbeelden hoe technologie efficiënt en productief ingezet kan worden aan de hand van de volgende topics:

 • Functiewaarden en toppen
 • Helling, richtingscoëfficiënt van raaklijn 
 • Parameterkrommen en poolvergelijkingen 
 • Exponentiële en logaritmische functies 
 • Werken met en plotten van rijen 
 • Riemannsommen 
 • Combinatoriek 
 • Centrum- en spreidingsmaten 
 • De binomiale en nomale verdeling 
 • Regressiemodellen 
 • Matrices 
 • Complexe getallen 
 • Programmeren

License not specified