skip_navigation
Widdget exempel - Vågrörelser

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Mathematik  Physik  MINT

Tags  Sharing Inspiration 2017 ,  Ingenieurswissenschaften ,  Physik ,  MINT

Detta är ett färdigt exempel som är gjort med hjälp av Appen Rita symboler i fysik och matematik.

Här ser du ljusets brytning, diffraktion, interferens, optik med linser och speglar, stående vågrörelse m.m.

Appen och exemplet är utvecklat av Olli Karkkulainen (lärare och T3 instruktör i Finland).

 

Publisher specific license