Directe formule TI-84 Plus CE-T

Functies & Grafieken

Publisher: WIL-de Wiskunde, T³ Nederland

Author: WIL-de Wiskunde

Topic:  Mathematik

Tags  Algebra ,  Rekursion

In deze video laten we zien hoe de directe formule van een recursieve formule onderzocht kan worden op de TI-84 Plus CE-T.

Videos

Creative Commons licence - Attribution-NonCommercial-NoDerivs

 Meer info: Creative Commons.