skip_navigation
Roliga timmen - Utmaning - Siffran 15

Siffrorna i varje rad, kolumn och diagonal ska bli 15

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematik

Tags  Umfang ,  Durchmesser

Använd siffror mellan 1-9 så att summan av de tre siffrorna i varje rad, kolumn eller diagonal blir 15!

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.