skip_navigation
Roliga timmen - Utmaning - Bokhyllan

Vad är det maximala antalet fack vi kan använda?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematik

Tags

I en bokhylla med 16 fack, 4x4 kuber, kan vi bara förvara våra böcker i tre sammanhängde fack, vertikalt, horisontellt och diagonalt. Vad är det maximala antalet fack vi kan använda?

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.