Stora talens lag eller det jämnar ut sig | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - Sannolikhetslära och statistik - bland annat slantsinglingar med slumptalsgenerator.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematik

Tags  Lehrplan ,  Statistik ,  Proportionalität

Vi kommer i denna aktivitet att åskådliggöra stora talens lag genom göra ett stort antal försök med slantsinglingar med grafräknarens slumptalsgenerator och titta på hur den relativa frekvensen för andelen krona stabiliseras efterhand. Vi tittar också på fördelningen av andelen krona i varje försök.

Denna övning kan passa bra att ta upp under sannolikhetsläran i Kurs 1. Den kan också tas upp i kurs 2. I slutet tar vi även ytligt upp binomialfördelningen utan att nämna den vid namn. Den behandlas egentligen först i kurs 5. Dock kan man nämna den, och tala om vad den beräknar.

Publisher specific license