skip_navigation
Övningar på linjära samband | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - Samband och förändring - I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematik

Tags  Algebra ,  Lehrplan ,  Gleichungen ,  Lineare Funktionen

Inga algebraiska manipulationer utan fokus ligger på hur vi ska tolka den grafiska representationen till en ekvation för ett linjärt samband.

Publisher specific license