skip_navigation
Inga vanliga medelvärden | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 & Kurs 2: Samband och förändring

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematik

Tags  Algebra ,  Lehrplan ,  Zahl ,  Graphen

Vanligtvis när vi pratar om medelvärden så menar vi det aritmetiska medelvärdet. I en del sammanhang så kan man dock inte räkna med det. Vi går här igenom olika sätt att tänka och visar på hur man med algebraiska, numeriska geometriska och grafiska representationer kan åskådliggöra hur medelvärden kan beräknas vid hastighetsproblem. Denna övning kan till stora delar användas i kurs 1. Där behandlas ju grundläggande algebra och begrepp som proportionalitet och linjära samband. Vissa delar i algebran som behandlas passar kanske bättre i kurs 2.

Publisher specific license