skip_navigation
Hantera andragradskurvor del 1

I denna, den första av tre aktiviteter 0m andragradsfunktioner, går vi på ett enkelt sätt gå igenom hur man kan manipulera dem på grafräknaren. Vi undersöker genom att växelvis titta på funktionsuttrycket och den grafiska representationen. Vi börjar med att skriva om det allmänna uttrycket i s.k. vertexform och undersöker sedan vad som händer med funktionsuttrycket om man förskjuter kurvan lodrätt, vågrätt, vänder på den eller ändra formen?

Publisher specific license