Exponentialfunktioner och logaritmer | TI-84 Plus CE-T fam.

Vad kännetecknar en växande exponentialfunktion? I denna aktivitet jämför vi med andra samband och upptäcker att den på lång sikt alltid växer ifrån andra funktioner. Vi tittar på praktiska tillämpningar och upptäcker att man vid problemlösande kommer fram till ekvationer där den obekanta variabeln som man ska lösa ut befinner sig i potensen. Detta leder till logaritmbegreppet. Vi visar att en exponentialfunktion har en invers, logaritmfunktionen, och löser problem som innefattar uttryck med logaritmer.

Publisher specific license