skip_navigation
Koda med TI | Rover´s sensorer | TI-84 Plus CE-T

I den här tredje lektionen i kapitel 5 introducerar vi färgsensorn COLORINPUT och använder dess värde för att få Rover att ändra riktning.

 

Hela Koda med TI kan ses här

Publisher specific license