skip_navigation
Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-Nspire teknik

I denna tredje övning i kapitel 4 ska du lära dig hur man vrider Rover till en speciell riktning. Dessutom tar vi upp tidsinställning och hur man arbetar med lysdioden ”RV.COLOR LED”.

Publisher specific license