skip_navigation
Roliga timmen - Utmaning - Kvadratens sida

Hur lång är kvadratens sida?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematik

Tags

I den rätvinkliga triangeln ABC vet vi att sidan AB är 5 cm och sidan BC är 10 cm. Kvadraten DEFG är placerad i triangeln på så sätt att sidan DE ligger efter sidan BC och hörnet F ligger på sidan AC. Hörnet G går igenom en cirkelbåge med radien 5 cm och medelpunkt i A.

Hur lång är kvadratens sida?

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.